Açık Rıza Metni

AÇIK RIZA METNİ

 

İşbu Açık Rıza Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) uygun olarak hazırlanan ve yukarıda yer verilen 7 (yedi) maddeden ibaret Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak açıklanan hususlar kapsamında; ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin işlenmesine rıza gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metnimizi incelemek için lütfen tıklayınız.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerden hangilerinin hangi amaçla işlenmesine rıza verdiğinizi kutucukları işaretleyerek belirtiniz.

Kimlik bilgilerinizin( ad, soyad bilgisi vb.);

☐Sağlayıcı tarafından sunulan ek hizmetlerden faydalandırılabilmeniz,

 ☐ Kendi talebiniz ile içerik üretebilmeniz

İletişim bilgisi (e-posta bilgisi vb.);

☐Sağlayıcı tarafından sunulan ek hizmetlerden faydalandırılabilmeniz,

☐ Kendi talebiniz ile içerik üretebilmeniz

Lokasyon verisi (tarayıcı tarafından toplanan konum bilgisi vb.)

☐Sağlayıcı tarafından sunulan ek hizmetlerden faydalandırılabilmeniz,

☐ Kendi talebiniz ile içerik üretebilmeniz

İşlem güvenliği bilgisi (IP ve MAC adresi bilgisi vb.)

☐Sağlayıcı tarafından sunulan ek hizmetlerden faydalandırılabilmeniz,

☐ Kendi talebiniz ile içerik üretebilmeniz

Hukuki işlem (adli ve idari mercilerden talep edilen bilgi, uyuşmazlık çözülmesi için gereken bilgiler vb.)

☐Sağlayıcı tarafından sunulan ek hizmetlerden faydalandırılabilmeniz,

☐ Kendi talebiniz ile içerik üretebilmeniz

İstek, talep, şikâyet bilgisi (hizmetlerimizle ilgili tarafımıza yapılan talep ve şikayetler kapsamında toplanan bilgiler ve kayıtlar vb.)

☐Sağlayıcı tarafından sunulan ek hizmetlerden faydalandırılabilmeniz,

 ☐ Kendi talebiniz ile içerik üretebilmeniz