Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU[Hukuk1] 

  1. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun www.sanalprofesor.com sitesinden ürün satın alacak kişi (“Alıcı”) ile Web Sitesi ve Mobil Uygulama’nın yasal sahibi ("Sağlayıcı") ve Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’dan satılan ürünün/hizmetin satımından ve teslimatından sorumlu Atatürk Mahallesi, Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sit. C1 Blok Apt. No:2 B/140 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Acilinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ("Satıcı") arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin tüketicilerin, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesinden ibarettir.

SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Unvanı:  Acilinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.                                      
Adresi: Atatürk Mahallesi, Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sit. C1 Blok Apt. No:2 B/140 Ataşehir/İstanbul

Tel: +90 850 307 3773
Fax: [●]
E-posta:  info@sanalprofesor.com

SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: [●]

Adresi: [●]
Tel: [●]
Fax: [●]
E-posta: [●]

ALICI BİLGİLERİ

Ad Soyad: [●]
Tel: [●]
E-Posta: [●]

  1. MAL VEYA HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ[Hukuk2] 

Mal/Ürün/Hizmet Türü: [●]

Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel özellikleri:

[●] 

Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler ve masrafları dâhil satış fiyatı: [●]

Sağlayıcı’ya ödenecek komisyon tutarı: [●]

Sağlayıcı’ya ödenecek komisyonun kime yansıtılacağı: [●][Hukuk3] 

Genel Toplam(Vergiler Dâhil): [●][Hukuk4] 

Sipariş bedelinin ödenme şekli: [●]

Teslimat şekli:[●] 

Teslim giderleri:[●]

Teslim masraflarının tutarı : [●] TL

Teslim giderlerinin kime ait olduğu:[●][Hukuk5] 

Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri:

Unvanı: [●]
Adresi: [●]
Tel: [●]
Fax: [●]
E-posta: [●]

Şikâyet için Satıcı’nın açık adres, telefon ve varsa diğer iletişim bilgileri:

İadeye ilişkin taşıyıcı firma: [●]

Ürün Teslimat Süreleri[●][Hukuk6] 

Ürün Teslimat Süreçleri

Sipariş teslim edilirken Alıcı (teslimat yapılacak kişi) yerinde bulunamazsa, siparişi Alıcı’ya ulaştırabilecek kişilere ismi ve imzası alınarak teslimat yapılabilir. Siparişi teslim alan kişi ile ilgili bilgi, sms ve e-mail yoluyla Alıcı’ya iletilir. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan teslimatlar kuruluşların kendi teslimat prosedürleri çerçevesinde yapılır.

 

 

  1. CAYMA HAKKI[Hukuk7] 

Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek satış sözleşmesinden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Alıcı’nın cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi bu süre içinde Satıcı’nın yukarıda belirtilen adresine işbu maddede belirtilen yollarla yöneltmiş olması gerekmektedir.

Alıcı, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Ön Bilgilendirme Formu ile Satıcı tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile Satıcı’nın yukarıda belirtilen adresine yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: Alıcı’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dâhil) mallar; kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar; Alıcı tarafından ambalajı açılmış CD, DVD gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri; fiyatı borsa gibi teşkilatlanmış piyasalarda belirlenen mallar; gazete, dergi gibi yayınlar; bahis ve piyangoya ilişkin hizmetler; genel olarak, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve Alıcı’ya anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar. Ayrıca, Alıcı onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler.

Cayma hakkının kullanılması halinde,

  1. Kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
  2. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  3. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 (yirmi) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
  4. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

"KARGOYA VERİLDİ" statüsündeki siparişler kargo teslimat aşamasında iptal edilememektedir. Alıcı’nın Cayma Hakkı saklıdır.

  1. GENEL HÜKÜMLER

Alıcı, ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder.

Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Web Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Satıcı sattığı ürünleri kargo firmaları aracılığı ile Alıcı’lara göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu işlemden kaynaklı oluşan hasar ve kayıplardan Sağlayıcı sorumlu değildir.

Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargo/kuryeden kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kurye/kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı ve Sağlayıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

Alıcı, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü veya hizmeti teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli Satıcı’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, Satıcı tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh edebilir ve ürünü ve/veya hizmeti teslim etmeyebilir.

Ürün veya hizmetin teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, ürün en geç 3 (üç) gün içinde Alıcı tarafından tüm giderleri Alıcı 'ya ait olmak üzere Satıcı'ya iade edilir. Satıcı'nın iadeyi kabul etmeksizin ürün ve/veya hizmet bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı'yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

Sipariş iptallerinde ürünün ve/veya hizmetin bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14 (on dört) gün içinde Alıcı'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve ürün ve/veya hizmet tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın ve Sağlayıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

Satıcı olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde Alıcı’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

  1. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Alıcı ve Satıcı arasında söz konusu olabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar, sözleşmesinin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Satıcı’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda Alıcı'nın ve Satıcının Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda tutar bilgileri:

a.     6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b.     Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c.     Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç.     Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır.